ZWIĄZEK  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO

ZARZĄD  POWIATOWY w NYSIE

48-303 Nysa ul. Bolesława Prusa Nr.14

mobile: +48 694 957 702

 godziny urzędowania: poniedziałek od 10.00 - 12.00

 https://www.zzwp.nysa.pl  ;  e-mail: zzwp@zzwp.nysa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w serwisie internetowym Nyskiego Zarządu Powiatowego ZŻWP. Będzie on służyć upowszechnianiu patriotycznych tradycji i dorobku żołnierzy WP wśród społeczności powiatu nyskiego. Związek Żołnierzy WP jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm). Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego. Dewizą Związku jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie” Nyski Zarząd Powiatowy ZŻWP kieruje działalnością organizacji na terenie powiatu nyskiego. Świętem związku jest dzień 14 czerwca. Działalność Związku polega na pracy społecznej jego członków. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego. Na szczeblu powiatowym funkcjonuje również Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

sobota, grudzień 10, 2022
 • fo6.jpg
 • fo11.jpg
 • fot1.jpg
 • fot2.jpg
 • fot3.jpg
 • fot4.jpg
 • fot7.jpg
 • fot9.jpg
 • fot10.jpg
 • fot12.jpg
 • fot14.jpg
 • fot15.jpg
 • fot16.jpg
 • fot17.jpg
 • fot18.jpg
 • fot20.jpg
 • fot21.jpg
 • fot22.jpg

Odwiedza nas 13  gości oraz 0 użytkowników.


zniczHenryk Banasuk Stanisław Kobyliński nagrobek Sokół Stanisław
znicz Andrzej Bąk znicz Wiesław Konarski znicz Stanisław Stopka
znicz Jerzy Bednarz
znicz Feliks Kornacki znicz Zygmunt Szajowski
znicz Włodzimierz Bendrat znicz Antoni Kotwicki
znicz Jan Szczygieł
znicz Stanisław Bernacki znicz Michał Kuder znicz Andrzej Tazbiur
znicz Zygmunt Bomba znicz Jerzy Kulka  Stefazniczn Tetla
znicz Edward Budny
znicz Anrzej Kwaśniewski  znicz Franciszek Trafas
znicz Mieczysław Burzec
znicz Jan Laskowski  znicz Marek Twardowski
znicz Eugeniusz Chrzanowski znicz Tadeusz Lewiński znicz Eugeniusz Walko
znicz Zygmunt Chrzanowski  znicz Andrzej Lisiewicz znicz Stanisław Warakso
znicz Stanisław Dąbrowski znicz Jerzy Litwiński znicz Aleksander Wilczek
znicz Zdzisław Drewniany znicz Adam Łopatecki  znicz Bolesław Wilczek
znicz Andrzej Druszke znicz Jan Łukawczyk znicz Eugeniusz Wiszniewski
znicz Józef Dunaj  znicz Michał Macanko znicz Mieczysław Zagórski
znicz Edmunt Elias  znicz Stanisław Malinowski znicz Stanisław Zbierański
znicz Stanisław Głowania znicz Jerzy Mazurek znicz Kazimierz Ździebko
znicz Bogdan Gmyrek znicz Michał Musz znicz Zdzisław Żabski
znicz Mieczysław Godlewski znicz Adolf Nowak
znicz Bogusław Żurkowski
znicz Alfred Górny znicz Franciszek Nowak
znicz Aleksander Grzywny znicz Wojciech Nowak
znicz Stanisław Hadrych znicz Andrzej Ossoliński
znicz Stanisław Harasim znicz Ryszard Parol
znicz Zbigniew Jakubowski znicz Zbigniew Pfeifer
znicz Antoni Jaworski znicz Zygmunt Pop
znicz Roman Jeznach znicz Stanisław Popek
znicz Jerzy Jung  znicz Henryk Przybylski
znicz Bogdan Kaczmarek znicz Piotr Psipsiński
znicz Mikołaj Kaczmarski znicz Mikołaj Puchiniec
znicz Stanisław Kalinowski  znicz Henryk Rawski
znicz Zbigniew Karpusiewicz znicz Stanisław Słowik

W dniu 12 grudnia b.r. o godzinie 10.00 w Siedzibie Zarządu odbędzie się Zebranie Członków naszego Koła.

Informacje bieżące: 

             Zarząd Powiatowy ZŻWP w Nysie wraz ze wszystkimi członkami koła ZŻWP w Nysie zdecydowanie i kategorycznie potępia agresję Rosji wobec wolnej i suwerennej Ukrainy, która pragnie należeć do rodziny wolnych, demokratycznych państw cywilizacji Zachodu, marząc o wstąpieniu do UE i NATO. Wojna wywołana przez dyktatora Rosji W. Putina stanowi realne i bezpośrednie zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie. Członkowie i sympatycy ZŻWP w Nysie aktywnie uczestniczą we wszystkich formach pomocy udręczonemu okrutną wojną narodowi ukraińskiemu, do której to pomocy zachęcamy wszystkich wrażliwych, miłujących pokój i wolność ludzi. STOP bestialskiej wojnie, STOP mordowaniu ludności cywilnej i bezbronnych dzieci, STOP zbrodni przeciwko ludzkości ! ! !

Informacje bieżące foto:

Udział naszej delegacji w obchodach:

Dzień Weterana 4 września 2019r 4 września 2019r. Dzień Weterana

Święta Kostytucji 3 maja 2019r 3 maja 2019r. Święto Konstytucji

delegacja1a.jpg

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

tadekkonf.jpg

 Konferencja 20 Lat Polskiw NATO

 Dzień Weterana 3 września 2020 r.

 

3 września 2020r.Dzień Weterana

13 kwietnia 2021r. Dzień PamięciOfiar Katynia 

bog.jpg

14 czerwca 2021r.Zebraniespraw-wyborcze Koła 

deleg1121_o1.jpg

11 listopada 2021r.Dzień Niepodległości

Święto Konstytucji 3 Maja3 maja Święto Konstytucji

 fotXI Wojewódzki Zjazd DelegatówZŻWP Opolszczyzny
Spotkanie koleżeńskie 02 września 2022r.
 19 września 2022r.

11 listopada 2022r.

   

 

             .                                               .