ZWIĄZEK  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO

ZARZĄD  POWIATOWY w NYSIE

48-303 Nysa ul. Bolesława Prusa Nr.14

mobile: +48 694 957 702

 godziny urzędowania: poniedziałek od 10.00 - 12.00

https://zzwp-nysa.eu  ;  e-mail: zzwp@zzwp-nysa.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w serwisie internetowym Nyskiego Zarządu Powiatowego ZŻWP. Będzie on służyć upowszechnianiu patriotycznych tradycji i dorobku żołnierzy WP wśród społeczności powiatu nyskiego. Związek Żołnierzy WP jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm). Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego. Dewizą Związku jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie” Nyski Zarząd Powiatowy ZŻWP kieruje działalnością organizacji na terenie powiatu nyskiego. Świętem związku jest dzień 14 czerwca. Działalność Związku polega na pracy społecznej jego członków. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego. Na szczeblu powiatowym funkcjonuje również Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

piątek, czerwiec 21, 2024
Description of image1
Description of image2

Odwiedza nas 166  gości oraz 0 użytkowników.

"Obowiązek żołnierza wobec państwa kończy się wraz z jego śmiercią, ale obowiązek państwa wobec swoich żołnierzy nie kończy się nigdy."

Wyróżnienie:

Puchar:

             Zarząd Powiatowy ZŻWP w Nysie wraz ze wszystkimi członkami koła ZŻWP w Nysie zdecydowanie i kategorycznie potępia agresję Rosji wobec wolnej i suwerennej Ukrainy, która pragnie należeć do rodziny wolnych, demokratycznych państw cywilizacji Zachodu, marząc o wstąpieniu do UE i NATO. Wojna wywołana przez dyktatora Rosji W. Putina stanowi realne i bezpośrednie zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie. Członkowie i sympatycy ZŻWP w Nysie aktywnie uczestniczą we wszystkich formach pomocy udręczonemu okrutną wojną narodowi ukraińskiemu, do której to pomocy zachęcamy wszystkich wrażliwych, miłujących pokój i wolność ludzi. STOP bestialskiej wojnie, STOP mordowaniu ludności cywilnej i bezbronnych dzieci, STOP zbrodni przeciwko ludzkości ! ! !

Informacje bieżące: 

Dnia 14 czerwca jak co roku spotkaliśmy się w Forcie Wodnym aby wspólnie spędzić czas i powspominać żołnierskie nielekkie lata.


Dnia 16 maja 2024r. odbyło się spotkanie robocze w którym udział wzięli: Prezes Zrządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu, Prezes Zarządu Powiatowego w Nysie oraz Zastępca Burmistrza. Spotkanie dotyczyło obchodów 80-lecia X Dywizji Zmechanizowanej oraz przyjęcia delegacji Niemieckich Żołnierzy.

Delegacja ZŻWP W dniu 3 maja pod pomnikiem Patriotom Polskim odbyły się obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.W uroczystościach wzięła udział nasza delegacja. 

Dzień FlagiDzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 , obchodzone 2 maja. 


13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez niemieckie radio informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD.
Pamiętamy o bohaterach tamtych tragicznych wydarzeń. Dnia 11 kwietnia o godz. 18.00 odbyła się Msza Święta w kościele p.w Matki Bożej Bolesnej. Po Mszy odbyła się uroczystość symbolicznego złożenia wieńców i kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

   

 


W dniu 1-go marca w Nyskim Muzeum odbyło się spotkanie przedstawicieli ZŻWP w Nysie z gen. prof. Bogusławem Packiem byłym rektorem Akademii Obrony narodowej oraz z gen. Stanisławem Żmudą byłym szefem służby medycznej Sił Zbrojnych RP. Na spotkaniu poruszane były problemy dotyczące obronności państwa i bezpieczeństwa w bieżącej trudnej i złożonej sytuacji militarnej i geopolitycznej w Europie i na świecie.


W dniu 12 grudnia 2023 roku w Opolu odbyło się Walne Zebranie Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W Zebraniu brali udział nasi koledzy w osobach Krzysztofa Wilczka i Stanisława Krupki.

W dniu 11 listopada przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie o godzinie 11.00 rozpoczęły się obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystościach brała udział nasza delegacja w składzie jak na zdjęciu.

W dniu 7 października 2023roku odbył się X Turniej strzelecki zorganizowany przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów policyjnych w Nysie. W turnieju brali udział nasi koledzy: Krzysztof Wilczek, Wojciech Prygiel i Kazimierz Obartuch.

Informacje bieżące foto.: 

Dzień Weterana 4 września 2019r 4 września 2019r. Dzień Weterana

Święta Kostytucji 3 maja 2019r 3 maja 2019r. Święto Konstytucji

delegacja1a.jpg

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

tadekkonf.jpg

 Konferencja 20 Lat Polskiw NATO

 Dzień Weterana 3 września 2020 r.

 

3 września 2020r.Dzień Weterana

13 kwietnia 2021r. Dzień PamięciOfiar Katynia 

bog.jpg

14 czerwca 2021r.Zebraniespraw-wyborcze Koła 

deleg1121_o1.jpg

11 listopada 2021r.Dzień Niepodległości

Święto Konstytucji 3 Maja3 maja Święto Konstytucji

 fotXI Wojewódzki Zjazd DelegatówZŻWP Opolszczyzny
Spotkanie koleżeńskie 02 września 2022r.
 19 września 2022r.

11 listopada 2022r.

16 stycznia 2023r.

13 kwietnia 2023r. Dzień PamięciOfiar Katynia

21.04.2023r. Pogrzeb Gen.Szwagrzyka

 

3 maja 2023r.

Zebranie 12.06.2023r.

Spotkanie koleżeńskie 14.06.2023r.

Wołyń 7.07.2023r.

84 Rocznica wybuchu II Wojny Świat owej
84 rocznica agresji sowieckiej i Dzień Sybiraka

20.09.2023 Spotkanie z Posłem

105 rocznica odzyskania niepodległości

 

2023r. Listopadowe spotkanie koleżeńskie

7.10.2023r. Turniej strzelecki

12.12.2023r. Walne Zebranie ZW ZŻWP w Opolu

Spotkanie z generałami

 11kwietnia 2024r.

Świeto Flagi 2 maja 2024r.

Rocznica Konstytucji 3 maja 2024r.

16 maja 2024r.Spotkanie u Burmistrza Nysy

 

 

             .                                               .