ZWIĄZEK  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO

ZARZĄD  POWIATOWY w NYSIE

48-303 Nysa ul. Bolesława Prusa Nr.14

mobile: +48 694 957 702

 godziny urzędowania: poniedziałek od 10.00 - 12.00

 https://www.zzwp.nysa.pl  ;  e-mail: zzwp@zzwp.nysa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w serwisie internetowym Nyskiego Zarządu Powiatowego ZŻWP. Będzie on służyć upowszechnianiu patriotycznych tradycji i dorobku żołnierzy WP wśród społeczności powiatu nyskiego. Związek Żołnierzy WP jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm). Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego. Dewizą Związku jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie” Nyski Zarząd Powiatowy ZŻWP kieruje działalnością organizacji na terenie powiatu nyskiego. Świętem związku jest dzień 14 czerwca. Działalność Związku polega na pracy społecznej jego członków. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego. Na szczeblu powiatowym funkcjonuje również Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

sobota, grudzień 10, 2022
 • fo6.jpg
 • fo11.jpg
 • fot1.jpg
 • fot2.jpg
 • fot3.jpg
 • fot4.jpg
 • fot7.jpg
 • fot9.jpg
 • fot10.jpg
 • fot12.jpg
 • fot14.jpg
 • fot15.jpg
 • fot16.jpg
 • fot17.jpg
 • fot18.jpg
 • fot20.jpg
 • fot21.jpg
 • fot22.jpg

Odwiedza nas 7  gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zażąd Powiatowy Związku Żołnierzy Zawodowych w Nysie.Dane kontaktowe administratora: ul.Prusa 14 48-303 Nysa tel. +48 694        957 702 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.    w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji o zakresie działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wskazanego celu.

-Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

-Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

- Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail odbywa się za zgodą i jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na podanie numeru telefonu i adresu e-      mail uniemożliwi z Panią/Panem kontakt. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na     podstawie  zgody przed jej cofnięciem.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych       osobowych narusza przepisy RODO.

W dniu 12 grudnia b.r. o godzinie 10.00 w Siedzibie Zarządu odbędzie się Zebranie Członków naszego Koła.

Informacje bieżące: 

             Zarząd Powiatowy ZŻWP w Nysie wraz ze wszystkimi członkami koła ZŻWP w Nysie zdecydowanie i kategorycznie potępia agresję Rosji wobec wolnej i suwerennej Ukrainy, która pragnie należeć do rodziny wolnych, demokratycznych państw cywilizacji Zachodu, marząc o wstąpieniu do UE i NATO. Wojna wywołana przez dyktatora Rosji W. Putina stanowi realne i bezpośrednie zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie. Członkowie i sympatycy ZŻWP w Nysie aktywnie uczestniczą we wszystkich formach pomocy udręczonemu okrutną wojną narodowi ukraińskiemu, do której to pomocy zachęcamy wszystkich wrażliwych, miłujących pokój i wolność ludzi. STOP bestialskiej wojnie, STOP mordowaniu ludności cywilnej i bezbronnych dzieci, STOP zbrodni przeciwko ludzkości ! ! !

Informacje bieżące foto:

Udział naszej delegacji w obchodach:

Dzień Weterana 4 września 2019r 4 września 2019r. Dzień Weterana

Święta Kostytucji 3 maja 2019r 3 maja 2019r. Święto Konstytucji

delegacja1a.jpg

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

tadekkonf.jpg

 Konferencja 20 Lat Polskiw NATO

 Dzień Weterana 3 września 2020 r.

 

3 września 2020r.Dzień Weterana

13 kwietnia 2021r. Dzień PamięciOfiar Katynia 

bog.jpg

14 czerwca 2021r.Zebraniespraw-wyborcze Koła 

deleg1121_o1.jpg

11 listopada 2021r.Dzień Niepodległości

Święto Konstytucji 3 Maja3 maja Święto Konstytucji

 fotXI Wojewódzki Zjazd DelegatówZŻWP Opolszczyzny
Spotkanie koleżeńskie 02 września 2022r.
 19 września 2022r.

11 listopada 2022r.

   

 

             .                                               .