Zarząd I Kadencji od 24.03.1981r. do 9.03.1983r.

 Skład Zarządu

Prezes ppłk w st.spocz. Tadeusz Zając
Wiceprezes ppłk w st.spocz. Henryk Rawski 
Sekretarz ppłk w st.spocz. Zdzisław Redo
Skarbnik st.chor.rez. Eugeniusz Kaniecki 
Członek Zarządu płk w st.spocz. Mieczysław Zagórski 
 Członek Zarządu płk w st.spocz. Bronisław Kulik 
 Członek Zarządu ppłk w st.spocz. Antoni Karwatka
 Członek Zarządu mjr w st.spocz. Marian Krzyżyk 
 Członek Zarządu st.sierż.sztab.rez. Czesław Zinkiewicz 

komisja rewizyjna

Przewodniczący mjr rez. Edward Furhel
Członek Komisji
st.sierż.rez. Roman Czepiel
 Członek Komisji st.sierż.rez. Jerzy Gałecki

W czasie trwania kadencji dokonano zmiany na stanowisku Prezesa Koła. Od 10.03.1982r. nowym Prezesem został wybrany płk w st.spocz. Zagórski Mieczysław.

 

Zarząd II Kadencji od 10.03.1983r. do16.01.1985r.

Skład Zarządu

Prezes płk w st.spocz. Stanisław Kalinowski
Wiceprezes płk w st.spocz. Mieczysław Zagórski
Sekretarz ppłk w st.spocz. Zdzisław Redo
Skarbnik mjr rez. Stanisław Stabrowski
Członek Zarządu płk w st.spocz. Henryk Rawski
Członek Zarządu płk w st.spocz. Bronisław Kulik 
Członek Zarządu st.sierż.sztab.rez. Czesław Zienkiewicz 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący ppłk w st.spocz. Antoni Karwatka
Członek Komisji mjr rez. Józef Liszewski 
Członek Komisji chor.rez. Feliks Kornacki 

Zarząd III Kadencji od 17.01.1985r. do 14.12.1988r.

Skład Zarządu

Prezes ppłk w st.spocz. Stanisław Kobylinski
Wiceprezes ppłk w st.spocz. Zdzisław Redo
Wiceprezes mjr rez. Zbigniew Karpusiewicz
Sekretarz płk w st.spocz. Stanisław Kalinowski
Skarbnik mjr rez. Edmund Elias
Członek Zarządu
ppłk w st.spocz. Zbigniew Nastal 
Członek Zarządu ppłk w st.spocz. Mikołaj Puchiniec 
Członek Zarządu kpt.rez. Stanisław Karepa 
Członek Zarządu st.chor.sztab.rez. Eugeniusz Kaniecki 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący ppłk w st.spocz. Franciszek Barnaś
Członek Komisji
ppłk w st.spocz. Marian Myśliwy 
Członek Komisji mjr rez. Zbigniew Pawlak

Zarząd IV Kadencji od 15.12.1988r. do 11.11.1992r.

Skład Zarządu

Prezes płk w st.spocz. Stanisław Pakuła 
Wiceprezes ppłk w st.spocz. Henryk Banasik
Wiceprezes ppłk w st.spocz. Kazimierz Sandomierski
Sekretarz ppłk w st.spocz. Kazimierz Bereszczyński
Skarbnik mjr w st.spocz. Edward Furchel
Członek Zarządu
ppłk rez. Adam Prośba 
Członek Zarządu ppłk w st.spocz. Mikołaj Puchiniec
Członek Zarządu kpt. w st.spocz. Michał Macanko
Członek Zarządu st.chor.rez. Adam Łopatecki 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący ppłk w st.spocz. Tadeusz Czekaj 
Członek Komisji ppłk w st.spocz. Stanisław Harasim
Członek Komisji mjr rez. Władysław Dusza

Zarząd V Kadencji od 12.11.1992r. do 11.12.1996r.

Skład Zarządu

Prezes płk w st.spocz. Jerzy Jung
Wiceprezes kpt. w st.spocz.mgr Stanisław Krupka
Sekretarz st.chor.sztab. w st.spocz. Edward Budny
Skarbnik chor. w st.spocz. Franciszek Trafas
Członek Zarządu
mjr w st.spocz. Henryk Wojcziszyn 
Członek Zarządu st.sierż.sztab. w st.spocz. Jan Szczygieł

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący mjr rez. Edmund Elias
Członek Komisji
ppłk w st.spocz. Stanisław Harasim 
Członek Komisji st.chor.rez. Adam Łopatecki 

Płk w st.spocz.Jung Jerzy w latach 1992-2000 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego.

Zarząd VI Kadencji od 12.12.1996r. do 12.12.2000r.

Skład Zarządu

Prezes ppłk w st.spocz. Zygmunt Pop 
Wiceprezes płk w st.spocz. Jerzy Jung 
Wiceprezes kpt. w st.spocz.mgr Stanisław Krupka 
Sekretarz ppłk w st.spocz. Jan Łukawczyk 
Skarbnik chor. w st.spocz. Franciszek Trafas 
Członek Zarządu mjr w st.spocz. Henryk Wojciszyn 
Członek Zarządu mjr w st.spocz. Stanisław Zbierański
Członek Zarządu chor.sztab. w st.spocz. Jóef Niemcynowicz 
Członek Zarządu st.sierż.sztab. w st.spocz. Jan Szczygieł

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący st.chor. w st.spocz. Edward Budny 
Członek Komisji chor.sztab.w st.spocz. Kazimierz Chochliński
Członek Komisji st.chor. w st.spocz.Jerzy Kulka 

Zarząd VII Kadencji od 13.12.2000r. do 19.01.2005r.

Skład Zarządu

Prezes kpt. w st.spocz.mgr Stanisław Krupka
Wiceprezes płk w st.spocz. JerzyJung
Wiceprezes ppłk w st.spocz. Zygmunt Pop
Sekretarz ppłk w st.spocz. Jan Łukawczyk
Skarbnik chor. w st.spocz. Franciszek Trafas 
Członek Zarządu
kpt.rez. Wojciech Nowak
Członek Zarządu mjr rez.Władysław Wojtyła 
Członek Zarządu mjr w st.spocz.inż. Zenon Drąg 
Członek Zarządu chor.sztab.w st.spocz. Józef Niemczynowicz 
Członek Zarządu st.sierż.sztab.rez. Ginter Radkowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący ppłk w st.spocz. Bolesław Wilczek
Członek Komisji
chor.sztab.w st.spocz. Kazimierz Chochliński
Członek Komisji st.chor. w st.spocz. Jerzy Kulka

Miarą aktywności Koła poza środowiskiem nyskim jest udział jego członków we władzach związkowych wyższych szczebli:

kpt. w st. spocz. mgr Stanisław Krupka  – członek Zarządu Wojewódzkiego oraz członek Zarządu Głównego.

chor. w st. spocz. Franciszek Trafas  – członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

st. sierż. sztab. w st. spocz. Kazimierz Żdziebko  – członek Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego.

 

Zarząd VIII Kadencji od 20.01.2005r. do 24.02.2009r.

Skład Zarządu

Prezes mjr w st.spocz.mgr Stanisław Krupka 
Wiceprezes ppłk w st.spocz.inż. Janusz Rzepiela 
Wiceprezes kpt.rez.inż. Tadeusz Zacharski 
Sekretarz mjr w st.spocz.inż. Zenon Drąg 
Skarbnik chor. w st.spocz. Henryk Rojek 
Członek Zarządu ppłk w st.spocz. Jan Łukawczyk
Członek Zarządu mjr rez. Władysław Wojtyła 
Członek Zarządu chor.sztab. w st.spocz. Franciszek Trafas 
Członek Zarządu st.sierż.sztab.rez. Ginter Radkowski 
Rzecznik Prasowy mjr w st.spocz. Bogusław Bugaj

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący ppłk w st.spocz. Zygmunt Pop 
Członek Komisji mjr rez. Jerzy Brańka 
Członek Komisji st.chor. w st.spocz. Jerzy Kulka 

Zarząd IX Kadencji od 25.02.2009r. do 19.03.2013r.

Skład Zarządu

 Prezes mjr w st.spocz.mgr Stanisław Krupka
 Wiceprezes  kpt.rez.inż. Tadeusz Zacharski
Sekretarz mjr w st.spocz. Artur Nowak
Skarbnik chor.sztab.w st.spocz. Henryk Rojek
Członek Zarządu
płk w st.spocz.mgr inż. Jan Korczyński
Członek Zarządu
mjr rez Władysław Wojtyła
Członek Zarządu
mjr w st.spocz. Boguslaw Bugaj 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący mjr w st.spocz. Wojciech Nowak 
Członek Komisji ppłk rez.inż. Krzysztof Wilczek 
Członek komisji ppłk w st.spocz.mgr Andrzej Staszkiewicz 

Udział członków Koła we władzach związkowych wyższych szczebli:

płk w st. spocz. mgr inż. Jan Korczyński – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego.

mjr w st. spocz. bogusław Bugaj – członek Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd X Kadencji od 20. 03. 2013r. do 18.12.2016r.

Skład Zarządu

Prezes  ppłk dypl. rez. Krzysztof Wilczek
Wiceprezes  kpt. rez. inż. Tadeusz Zacharski
Wiceprezes  mjr. rez. Władysław Wojtyła 
Sekretarz  mjr w st. spocz. Artur Nowak 
Skarbnik  chor. sztab. w st. spocz. Henryk Rojek
Członek Zarządu
 płk w st. spocz .mgr inż. Jan Korczyński
Członek Zarządu  mjr rez. mgr Andrzej Przystalski 
   

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący mjr w st. spocz. Bogusław Bugaj
Członek Komisji
st.cor.szab.w st.spocz.Kazimierz Gawlik
Członek Komisji
st.cor.szab.w st.spocz.Kazimierz Obartuch

Zarząd XI kadencji od 19.12.2016r. do 13.06.2021r.

Skład Zarządu

 

Prezes ppłk dypl.w st.spocz. Krzysztof Wilczek
Wiceprezes płk w st.spocz. Jan Korczyński
Wiceprezes/Sekretarz kpt.w st.spocz. Tadeusz Zacharski
Skarbnik chor. szt. w st. spocz. Henryk Rojek 
Członek Zarządu
mjr w st. spocz. Bogusław Bugaj 
Członek Zarządu
chor.w st.spocz. Jan Wojciechowski 

 Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący płk w st.spocz.Henryk Maj
Wiceprzewodniczący mjr w st.spocz. Stanisław Krupka
Członek Komisji st. chor. w st. spocz.Kazimierz Obartuch

 

Udział członków Koła we władzach związkowych wyższych szczebli

 

 

 

 

Zarząd XII kadencji od 14.06.2021r.

Skład Zarządu 

Prezes ppłk dypl.w st.spocz. Krzysztof Wilczek
Wiceprezes płk w st.spocz. Jan Korczyński
Wiceprezes/Sekretarz mjr w st.spocz. Bogusław Bugaj
Skarbnik chor. szt. w st. spocz. Henryk Rojek 
Członek Zarządu
st.chor.sztab w st. spocz. Janusz Wojciechowski 

 Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący płk rez.Dariusz Kowalski
Czlonek komisji kpt. w st.spocz. Tadeusz Zacharski
Członek komisji st. chor. w st. spocz.Kazimierz Obartuch

Udział członków Koła we władzach związkowych wyższych szczebli