Jung   płk w st. spocz. Jerzy Jung.

  Od stycznia 2005 roku był honorowym Prezesem, co było wyrazem wdzięczności i podziękowania za jego pełną troski i godną działalność na rzecz byłych żołnierzy zawodowych,  ich rodzin, kombatantów, często będącymi ludźmi schorowanymi i niepełnosprawnymi. Dnia 2 lutego 2010 roku odszedł na wieczną wartę. 

 

 

Krupka   mjr w st. spocz. mgr Stanisław Krupka

 Uchwałą Zebrania dnia 20.03.2013r.Członków Koła, za długoletnią działalność jako Prezes oraz duże zaangażowanie związkowe i społeczne nadano mu status Honorowego Prezesa Koła.