Nysa ---> wyszukiwarka grobów


zniczHenryk Banasuk Stanisław Kobyliński nagrobek Sokół Stanisław
znicz Andrzej Bąk znicz Wiesław Konarski znicz Stanisław Stopka
znicz Jerzy Bednarz
znicz Feliks Kornacki znicz Zygmunt Szajowski
znicz Włodzimierz Bendrat znicz Antoni Kotwicki
znicz Jan Szczygieł
znicz Stanisław Bernacki znicz Michał Kuder znicz Andrzej Tazbiur
znicz Zygmunt Bomba znicz Jerzy Kulka  Stefazniczn Tetla
znicz Edward Budny
znicz Anrzej Kwaśniewski  znicz Franciszek Trafas
znicz Mieczysław Burzec
znicz Jan Laskowski  znicz Marek Twardowski
znicz Eugeniusz Chrzanowski znicz Tadeusz Lewiński znicz Eugeniusz Walko
znicz Zygmunt Chrzanowski  znicz Andrzej Lisiewicz znicz Stanisław Warakso
znicz Stanisław Dąbrowski znicz Jerzy Litwiński znicz Aleksander Wilczek
znicz Zdzisław Drewniany znicz Adam Łopatecki  znicz Bolesław Wilczek
znicz Andrzej Druszke znicz Jan Łukawczyk znicz Eugeniusz Wiszniewski
znicz Józef Dunaj  znicz Michał Macanko znicz Mieczysław Zagórski
znicz Edmunt Elias  znicz Stanisław Malinowski znicz Stanisław Zbierański
znicz Stanisław Głowania znicz Jerzy Mazurek znicz Kazimierz Ździebko
znicz Bogdan Gmyrek znicz Michał Musz znicz Zdzisław Żabski
znicz Mieczysław Godlewski znicz Adolf Nowak
znicz Bogusław Żurkowski
znicz Alfred Górny znicz Franciszek Nowak
 
znicz Aleksander Grzywny znicz Wojciech Nowak  
znicz Stanisław Hadrych znicz Andrzej Ossoliński  
znicz Stanisław Harasim znicz Ryszard Parol  
znicz Zbigniew Jakubowski znicz Zbigniew Pfeifer  
znicz Antoni Jaworski znicz Zygmunt Pop  
znicz Roman Jeznach znicz Stanisław Popek  
znicz Jerzy Jung  znicz Henryk Przybylski  
znicz Bogdan Kaczmarek znicz Piotr Psipsiński  
znicz Mikołaj Kaczmarski znicz Mikołaj Puchiniec  
znicz Stanisław Kalinowski  znicz Henryk Rawski  
znicz Zbigniew Karpusiewicz znicz Stanisław Słowik