Skład Zarządu                                                                               

Prezes ppłk dypl.w st.spocz. Krzysztof Wilczek
Wiceprezes płk w st.spocz.Jan Korczyński
Wiceprezes/Sekretarz mjr w st.spocz. Bugusław Bugaj 
Skarbnik chor.szt.w st. spocz.Henryk Rojek
Członek Zarządu
st.chor.szt.w st.spocz.Jan Wojciechowski
   

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący ppłk rez.Dariusz Kowalski
Członek komisji kpt. w st.spocz.Tadeusz Zacharski
Członek komisji
st. chor.w st.spocz.Kazimierz Obartuch