Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Powiatowy Związku Żołnierzy Zawodowych z siedzibą w Nysie, ul. B. Prusa 14, kod pocztowy 48-303, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l, telefon: +48 694 957 702, reprezentowany przez Zarząd Powiatowy;

  2. przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Zarządowi wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;

  3. dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

  4. przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

  5. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem skarżącego, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

  6. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

  7. dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
  8. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez Administratora serwisu internetowego.