ZWIĄZEK  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO

ZARZĄD  POWIATOWY w NYSIE

48-303 Nysa ul. Bolesława Prusa Nr.14

mobile: +48 694 957 702

 godziny urzędowania: poniedziałek od 10.00 - 12.00

 https://www.zzwp.nysa.pl  ;  e-mail: zzwp@zzwp.nysa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w serwisie internetowym Nyskiego Zarządu Powiatowego ZŻWP. Będzie on służyć upowszechnianiu patriotycznych tradycji i dorobku żołnierzy WP wśród społeczności powiatu nyskiego. Związek Żołnierzy WP jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm). Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego. Dewizą Związku jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie” Nyski Zarząd Powiatowy ZŻWP kieruje działalnością organizacji na terenie powiatu nyskiego. Świętem związku jest dzień 14 czerwca. Działalność Związku polega na pracy społecznej jego członków. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego. Na szczeblu powiatowym funkcjonuje również Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

wtorek, maj 30, 2023
Description of image1
Description of image2

Odwiedza nas 163  gości oraz 0 użytkowników.

"Obowiązek żołnierza wobec państwa kończy się wraz z jego śmiercią,

ale obowiązek państwa wobec swoich żołnierzy nie kończy się nigdy."

  Udział naszej delegacji w uroczystościach związanych z 232 rocznicą Konstytucji 3 Maja na Placu Kopernika.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 , obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja.

21 kwietnia 2023 r. Odbył się pogrzeb Generała brygady Edwarda Szwagrzyka byłego dowódcy 10 Dywizji Zmechanizowanej. Generał  Był wspaniałym kolegą i przełożonym. Odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami samorządów i organizacji społecznych.W uroczystościach pogrzebowych brała udział nasza delegacja w składzie: Krzysztof Wilczek, Jan Korczyński, Wojciech Prygiel, Henryk Maj.

Dnia 13 kwietnia o godz. 18.00 po Mszy odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Ofiary Zbrodni Katyńskiej. .

W dniu 16.01.20223 o godz. 11.00 w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego z udziałem Posłów na Sejm RP Tomasza Siemoniaka i Ryszarda Wilczyńskiego.W spotkaniu brali udział władze Stowarzyszeń skupiających byłych żołnierzy zawodowych i kombatantów. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowały władze wojewódzkie, zarządy i członkowie ogniw terenowych. Tematem spotkania było podsumowanie współpracy z Urzędem Marszałkowskim i przedstawienie Posłom Stanowiska ZW ZŻWP w sprawach dotyczących min.: Modernizacji WP, Polityki obronnej RP, Zmiany stanowiska MON i podległych instytucji i jednostek wojskowych w zakresie współpracy w ramach reaktywacji porozumienia, pochówku żołnierzy, odznaczania i awansowania, powołania Pełnomocnika d/s byłych żołnierzy WP, funkcjonowania wojskowej służby zdrowia w czasie pokoju i w czas wojny.

Nasze Koło reprezentowali koledzy Krzysztof Wilczek, Stanisław Krupka, Bogusław Bugaj i Dariusz Kowalski.

Informacje bieżące: 

             Zarząd Powiatowy ZŻWP w Nysie wraz ze wszystkimi członkami koła ZŻWP w Nysie zdecydowanie i kategorycznie potępia agresję Rosji wobec wolnej i suwerennej Ukrainy, która pragnie należeć do rodziny wolnych, demokratycznych państw cywilizacji Zachodu, marząc o wstąpieniu do UE i NATO. Wojna wywołana przez dyktatora Rosji W. Putina stanowi realne i bezpośrednie zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie. Członkowie i sympatycy ZŻWP w Nysie aktywnie uczestniczą we wszystkich formach pomocy udręczonemu okrutną wojną narodowi ukraińskiemu, do której to pomocy zachęcamy wszystkich wrażliwych, miłujących pokój i wolność ludzi. STOP bestialskiej wojnie, STOP mordowaniu ludności cywilnej i bezbronnych dzieci, STOP zbrodni przeciwko ludzkości ! ! !

Informacje bieżące foto:

Udział naszej delegacji w obchodach:

Dzień Weterana 4 września 2019r 4 września 2019r. Dzień Weterana

Święta Kostytucji 3 maja 2019r 3 maja 2019r. Święto Konstytucji

delegacja1a.jpg

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

tadekkonf.jpg

 Konferencja 20 Lat Polskiw NATO

 Dzień Weterana 3 września 2020 r.

 

3 września 2020r.Dzień Weterana

13 kwietnia 2021r. Dzień PamięciOfiar Katynia 

bog.jpg

14 czerwca 2021r.Zebraniespraw-wyborcze Koła 

deleg1121_o1.jpg

11 listopada 2021r.Dzień Niepodległości

Święto Konstytucji 3 Maja3 maja Święto Konstytucji

 fotXI Wojewódzki Zjazd DelegatówZŻWP Opolszczyzny
Spotkanie koleżeńskie 02 września 2022r.
 19 września 2022r.

11 listopada 2022r.

16 stycznia 2023r.
 

13 kwietnia 2023r. Dzień PamięciOfiar Katynia

21.04.2023r. Pogrzeb Gen.Szwagrzyka

 

3 maja 2023r.

 

             .                                               .